Mekelogisch Beheer is het bedrijf voor natuurbeheer met oog voor detail

 

De natuur heeft baat bij veel variatie en veel gradiënten. We creëren gradiënten/overgangen van bijvoorbeeld hoog naar laag gewas of van nat naar droog. We hebben jarenlange ervaring met ecologisch groenbeheer: plan­vorming, monitoring, natuurbouw, ecologische aanleg van groen, maaibeheer, na­tuur­technisch bosbeheer en begrazing. Mekelogisch Beheer werkt voor allerlei instanties als Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten, voor gemeentes en voor particulieren door het hele land.

Aanleg ecologische parken, het geven van presentaties en workshops

Ecologisch park
Begeleiding van de natuurbouw van uw ecologische park kunt u aan Mekelogisch Beheer overlaten. We hebben ervaring met de aanleg van diervriendelijke langzaam oplopende oevers, het aanplanten van ecologische bossages en het inbrengen van gevarieerde beplanting, maar ook met de aanleg van paden, het zetten van rasters en het plaatsen van recreatievoorzieningen als bankjes en bruggen.

Presentaties/workshops
Mekelogisch Beheer houdt ook presentaties, geeft een- en meerdaagse workshops of neemt u mee tijdens een excursie. Wij vertellen u graag hoe Mekelogisch Beheer werkt en hoe u zelf het beheer van uw terrein kan doen.