Jaap Mekel wint verkiezing van de bovenste beste bermbeheerder!

De verkiezing van de bovenste beste bermbeheerder bij de Vlinderstichting is geëindigd en de uitslag is bekend! Jaap heeft deze verkiezing gewonnen.

Jaap Mekel en Mekelogisch Beheer staat voor maaien met oog voor de natuur, vergroten van de biodiversiteit onder andere in de bermen. Nu iedereen zijn tuin "netjes" houdt zijn de bloemrijke bermen steeds belangrijker voor behoud van de biodiversiteit. Hier werkt Jaap hard voor, zowel in praktische uitvoerende zin als door kennis te delen en door te geven via cursussen. Laten we iets moois maken van al die wegbermen; één groot bloemrijke bermen lint door Nederland, zodat ook de natuur zich weer door het land kan verplaatsen.

Lees meer op de website van de Vlinderstichting.