Over ons

Visie en missie van Mekelogisch Beheer

Wie wij zijn

Jaap en Dorien Mekel kennen elkaar van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) waar ze beiden 12 jaar lid zijn geweest. Dorien komt uit Castricum, Jaap uit Hilversum. In 1994 zijn ze naar het noorden verhuist. Ze wonen nu al tientallen jaren in Ravenswoud, tegen het Fochteloërveen aan op hun prachtige landgoed.

Jaap is na de NJN met natuuronderzoek en natuurbeheer doorgegaan in betaald werk. In 1984 bood hij Stichting Gooisch Natuurreservaat al begrazing met koniks aan. Vanaf 1979 lierde hij elke winter bomen om variërend van enige tientallen tot duizenden. Vanaf 1989 liep hij elke zomer honderd tot duizend uur achter de 1-asser te maaien. Waarbij hij direct al om soorten en structuren heen maaide ter vergroting van biodiversiteit.

Dorien heeft na de NJN en VWO de HBO opleiding Fysiotherapie afgerond. Bij de NJN bleek haar hart al bij het natuurbeheer te liggen, wilgen knotten, rietland beheer en natuurtechnisch bosbeheer vond ze leuk om uit te voeren. Na haar studie Fysiotherapie heeft ze invalwerk in deze branche gedaan, maar tegelijkertijd is ze gaan werken bij Ecoplan Natuurontwikkeling. Daar is ze na een jaar aangenomen als veeverzorger. Het werken met grote grazers bleek haar zeer goed af te gaan. Als je een jaar dat je ervaring hebt met 1 koe in de begrazing 1 begrazingsjaar ervaring noemt heeft ze met zowel koeien, pony’s, schapen als geiten duizenden ervaringsjaren.

 

Jaap en Dorien Mekel

Wat ons bedrijf bijzonder maakt

Er is geen bedrijf in Nederland dat zo breed uitkomsten van studies en eigen ondervindingen al zo veel jaren zelf uitprobeert en toepast in het beheerwerk. Of het nu om maaien, begrazen of natuurtechnisch bosbeheer gaat, wij hoeven u niet naar een ander te verwijzen, het zit in onze genen. Ook planvorming en aanleg zit in ons werkpakket en we delen onze kennis heel graag middels presentaties en excursies.

Mekelogisch beheer voor kleinschalig natuurbeheer

natuurbeheer met oog voor detail

Onze visie en missie

Er is in Nederland niet veel plek voor natuur. Om toch zoveel mogelijk van de soorten die hier horen een plek te geven is hoogstaand beheer nodig. Soorten vonden hun plekjes duizenden jaren geleden in een mozaïek ontstaan door overstroming en droogvallen en meer en minder begrazing. Honderden jaren geleden konden ze leven in een lappendeken van kleine boerenperceeltjes, erven en woeste gronden. Nu moeten ze zien te overleven in natuurpareltjes verspreid in een woestijn van welhaast industriële landbouw en bebouwing. Dan is het zaak dat deze pareltjes optimaal aangelegd en beheerd worden.

 

 

Wij zijn al decennia intensief bezig met natuurbeheer en natuurstudie.
We realiseren ons sterk dat we meer niet weten dan wel, maar hebben beheervormen ontwikkeld die een zeer hoge biodiversiteit faciliteren. We leren nog steeds. Dit blijft kleine aanpassingen geven. We zijn er inmiddels achter dat wat wij doen niet zo gewoon is. We willen graag dat op zoveel mogelijk terreinen een beheer gevoerd wordt dat goed is voor de natuur. Daartoe dragen wij onze kennis graag uit.